Cennik

 

C E N N I K
dla zleceniodawców indywidualnych

 

 1. BADANIA HISTOPATOLOGICZNE - 70,00 zł
  • cena obejmuje badanie jednego wycinka pobranego topograficznie z jednego miejsca i barwione HE
 2. BADANIE CYTOLOGICZNE - 50,00 zł
  • barwione HE
 3. CYTOLOGIA GINEKOLOGICZNA - 50,00 zł
  • barwione PAPANICOLAU
 4. BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA (BAC) pod kontrolą USG - 180,00 zł
 5. BADANIE USG - 100,00 zł

 

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

Kserokopia lub wydruk (1 strona)

0,39 zł

Wyciąg lub odpis(1 strona)

11,36 zł

Środki komunikacji elektronicznej

0,00 zł

Informatyczny nośnik danych

2,27 zł

opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Źródło:
art. 28 ust. 2a w związku z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
art. 24 ust. 1 pkt. 9 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2021 r.