Badania

  

W naszym laboratorium wykonujemy następujące badania:

  • badania histopatologiczne
  • badania histopatologiczne wybiórcze
  • badania immunopatologiczne
  • badania immunohistochemiczne
  • biopsje aspiracyjną cienkoigłową pod kontrolą USG
  • badania cytologiczne
  • badania cytologia płynna, jednowarstwowa LBC
  • badania cytologii ginekologicznej w systemie Bethesda i Papanicolaou
  • barwienie histochemiczne
  • badanie USG

Pobierz skierowanie na badania

Pobierz skierowanie na badania cytologii płynnej